Family Mediation in 6 Steps | Éducaloi

“A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.”

Dan Millman

 

Mi az a MEDIÁCIÓ?

A mediáció a konfliktusok kezelésének békés módja, amelyben a szemben álló felek egy független és elfogulatlan szakértő személy (mediátor) segítségével, feszültségmentes környezetben hoznak létre egyezséget. Ez a konfliktuskezelési módszer gyorsabb, békésebb, hatékonyabb és költségkímélőbb, mint a hosszan tartó pereskedés, célja a kapcsolat javítása, vagy a kapcsolat korrekt lezárása, illetve átalakítása két (vagy több) fél között.

A mediációs ülésen minden fél elmondhatja, amit szeretne.  Nem az okokat keressük, nem a múlttal foglalkozunk, a felek nem egymással, hanem a problémával állnak szemben, a cél a probléma közös megoldása. A mediáció segítséget nyújt a nehéz beszélgetésekhez a vitában álló felek között.

 

Az alábbi kisfilm bemutatja, milyen esetekben alkalmazható a mediáció és mi a mediátor feladata.

Win-Win Válási és Gazdasági Mediátorok Országos Egyesülete
Honlap: http://win-win-mediacio.hu/
A videó a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma támogatásával készült.
Az animációt Tóth Kata készítette: https://m.facebook.com/tothkatagrafik…

 

Hol alkalmazható a MEDIÁCIÓ?

 • válási, gyermekelhelyezési ügyekben
 • párkapcsolati viták esetén
 • gazdasági, üzleti jellegű viták esetén (pl. ingatlanokkal kapcsolatban)
 • szervezeten belüli, munkahelyi konfliktusok esetén
 • hagyatéki eljárás során az örökösök közötti viták esetén
 • iskolában
 • sportközösségben

 

Hogyan történik a MEDIÁCIÓS ÜLÉS?

 • Probléma feltárása
 • Megszakítás nélküli idő (egymás perspektívájának meghallgatása minden fél számára)
 • Célok meghatározása
 • Lehetőségek összegyűjtése, eszmecsere szabályozott keretek között
 • Lehetőségek elemzése, rendszerezése
 • Megegyezés
 • Megállapodás, egyezség megírása

 

Mikor NEM alkalmazható a mediáció?

Van néhány kivétel, ahol nem folytatható le a mediációs eljárás. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 1 §. (3) bekezdésében tételesen felsorolja azokat az eljárásokat, melyeknél tiltja a mediációs eljárás lefolytatását.

A bíróság döntése szükséges a házasság érvényességének, illetve létezésének vagy nem létezésének megállapításához, továbbá érvénytelenítéséhez és felbontásához.

 

Nem lehet mediációs eljárást elkezdeni az alábbi esetekben:

 • apasági és származás megállapítás során
 • szülői felügyelet megszüntetését érintő gondnokság alá helyezés esetén
 • közigazgatási, sajtó helyreigazítási, végrehajtási tárgyú jogvitáknál

 

Nem alkalmas mediációra az ügy az alábbi esetekben:

 • már jogi eljárás van folyamatban
 • valamelyik félnek nem önkéntes a részvétele a folyamatban
 • a konfliktusban fennáll a veszélye az erőszaknak
 • valamelyik fél testi biztonsága veszélyben van
 • az álláspontok rendkívül merevek és szélsőségesek
 • a felek között nagy hatalmi különbségek állnak fenn
 • drog vagy alkohol fogyasztása esetén
 • bármilyen olyan okból, ahol a felek a tárgyalásra vagy a megegyezésre képtelenek

Ilyen esetekben, amennyiben ezen körülmények bármelyike a mediátor tudomására jut, kötelessége a folyamatot megszakítani.

Babirák Beáta
mediátor, Win-Win Mediátorok Egyesületének tagja

Közvetítői igazolvány száma: K001354
IM nyilvántartási szám: T/003073

Tel: 06 30 241 8038
E-mail: babirakbea@mentatlon.hu